آموزش

انواع لباسهاي حفاظتي ( قسمت تنه)

انواع لباس های حفاظتی

انواع لباسهاي حفاظتي ( قسمت تنه)

كت و روپوشها

اين لباسها تا روي زانو و حتي پايين تر را پوشانيده و وظيفه آنها ايجاد يك مانع حفاظتي براي جلوگيري از رسيدن عوامل مخاطره زا به لباسها و پوست كاربران مي باشد. اين گونه لباسها با توجه به جنس مواد سازنده شان مي توانند در برابر نفوذ آب ، اسيدها ، مواد رو غني، حلالها و همچنين عوامل خطرناك فيزيكي مقاوم باشند.

سرهم ها

اينگونه لباسهاي حفاظتي ناحيه تنه ، پاها و بازوان را پوشانيده و بعضي از آنها ممكن است به چكمه يا هود نيز مجهز باشد . استفاده از آنها در بعضي مواقع نظير فعاليت در اتاقهاي تميز (محل مونتاژ و ساخت قطعات بسيار دقيق و حساس ) نسبت به كتها و روپوش ها مي باشد

پيش بندها

لباسهايي هستند كه قسمت جلويي بدن را از بالاي سينه تا زير زانوها مي پوشانند . اين تجهيزات ممكن است براي حفاظت در برابر مواد مخاطره زا، فلزات مذاب ، موادروغني ، گريسها يا ساير مواد بكار روند.

لباس هاي كامل

هنگام كار با مواد خطرناك كه خطرات آنها از نوع حاد و شديد و يا مزمن خطرناك(نظير سرطانزا) از لباسهاي كامل و يكپارچه استفاده مي شود كه با ايجاد يك محيط كوچك و سالم عملاً فرد را از محيط مجاورش جدا مي سازد.

از آنجايي كه وظيفه اينگونه لباسها ايجاد يك مانع كامل و سراسري بين خطر وكاربر است؛ يكپارچگي و بدون درز و شكاف بودن آنها از اهميت بالايي برخوردار است.

تأمين هواي مورد نياز براي تنفس فرد و تهوية هواي بازدمي به همراه كنترل درجه حرارت و رطوبت درون لباس نيز امري اساسي است. يكي از انواع لب اسهاي كامل، نوع مورد استفاده در محيط هاي با آلودگي مواد راديواكتيو است.

لباسهاي حفاظتي آتش نشانان

اينگونه لباسها توسط افرادي نظير آتش نشانان، كارگران صنايع فولاد و ريخته گري و افراد مشابه استفاده میشود. افرادی كه كار آنها ورود به منطقه درحال آتش سوزي و يا فعاليت در مجاورت آ تش را ايجاد مي كند. لباسهاي ياد شده قادرند از طريق انعكاس امواج حرارتي تابشي به همراه ايجاد يك مانع حرارتي از رسيدن گرماي تابشي بيش از حد به كاربر جلوگيري كنند. لباسهاي مقاوم در برابر حريق به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:

الف لباسهاي مورد استفاده جهت كار در مجاورت آتش
ب لباسهاي مورد استفاده جهت ورود به منطقه آتش گرفته

 

با وجود اينكه جنس اينگونه لباسها از مواد غيرقابل اشتعال و يا مقاوم در برابر سوختن بوده و براي انعكاس انرژي تشعشعي و همچنين كاهش نرخ انتقال حرارت با يك لاية آلومين ومي پوشانده شده اند، ولي مدت استفاده از آنها محدود مي باشد.
يكي از مهمترين نكات قابل ذكر در هنگام استفاده از لباس های كامل و يكپارچه، بحث سرد كردن مي باشد. زيرا در صورتي كه درهنگام كار حرارت ناشي از متابوليسم دفع شد، درجه حرارت بدن بالا مي رود و بدون شك مشكل دفع حرارت در هنگام استفاده از لباسهاي حفاظت فردي كامل چند برابر مي شود.

بطور كلي درمواردي كه دوره استفاده از يك لباس كامل بيش از 15 تا 20 دقيقه باشد، سرد كردن آن امري اجتناب ناپذير خواهد بود. فرآيند خنك سازي را مي توان از طريق هدايت هواي قابل تنفس با درجه حرارت پايين به درون لباس انجام داد .

امروزه لباسهاي كامل مجهز به خنك كننده هاي خودكار با سيستم تهويه مطبوع ساخته شده است كه از طريق يكسري لوله هاي باريك هواي سرد را در ناحيه تنه، پا و دست به جريان در مي آورد. از آنجايي كه بخش اعظم خون در ناحيه سر و مغز جریان دارد؛ ثابت شده است كه مي توان تنها با خنك نگهداشتن ناحيه سر بخش زيادي از گرماي توليد شده در بدن را منتقل كرد. در همين راستا امروزه هلمت های مجهز به سيستم خنك كنندگي با هوا و آب طراحي و ساخته شده است.

باراني ها

باراني ها نوع ديگري از لباسهاي حفاظت ي محسوب مي شوند كه وظيفه آنها محافظت افرادی است كه در محوطه روباز فعاليت كرده و در معرض برف و باران قرار دارند. يا حتي درون كارگاهها در مواجهه با افشانه هاي آب و يا رطوبت بالا مي باشند.

لباسهاي با قابليت ديد بالا

اينگونه لباسها بصورت ژاكت، بلوز و شلوار و حتي بازوبند با رنگ نارنجي براق و از جنس هاي مختلف ساخته شده و امكان رويت افراد را در هنگام شب افزايش مي دهند. لباس هاي ياد شده توسط رفتگران ، مأموران پليس ، راهداري وغيره مورد استفاده قرار مي گيرد.

لباسهاي نجات غريق

آنها توسط افرادي استفاده مي شود كه در مجاورت و يا بر روي آبهاي عميق فعاليت كرده و امكان سقوط به آب و غرق شدن آنها وجود دارد. اين لباسها به شكل هاي مختلف نظير ژاكت و كمربند طراحي ساخته مي شوند.

لباسهاي حفاظتي مقاوم در برابر سوراخ شدن و بريدگي

اينگونه لباسهاي حفاظتي كه ازجنس فيبرهاي مصنوعي مقاوم در برابر بريدگي و يا رشته هاي فلزي بافته شده ساخته مي شوند توسط نيروهاي نظامي ، پليس ، نيروهاي امنيتي، تخريب كنندگان مين و بمب و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد و مقاومت بالايي در برابر نفوذ قطعات پرّان و پرتاب شده از خود نشان مي دهند.

 

لباس عملیاتی دو تکه روزنباور فایر مکس دو