آموزش, مقالات

کفش ایمنی

کفش ایمنی

کفش ایمنی

کفش ایمنی پنجه فولادی را براساس قدرت تحمل بار استاتیکی و ضربه به سه گروه با شماره های 50 و  30 و 75 تقسیم بندی می نمایند که تقسیم بندی فوق در جدول زیر خلاصه شده است ،

گروه بار ثابت (پوند) بار ضربه ای (پوند) فضای باز سرپنجه (اینچ)
75 2500 75 یک دوم
50 1700 50 یک دوم
30 1000 30 یک دوم

 

 

بدین ترتیب کفش ایمنی پنجه فولادی درگروه 75 قرار می گیرد که پس از تحمیل 2500 پوند بار ثابت و 75 پوند بارضربه ای ( بصورت سقوط یک وزنه 75 پوندی از ارتفاع 1 متری ) فضای سر پنجه آن از یک دوم اینچ کمتر نشود . در استفاده از کفشهای ایمنی پنجه فولادی باید توجه داشت که گرم شدن پنجه فولادی کفش ممکن است باعث آسیب رساندن پنجه پا گردد.

 

چکمه لاستیکی و  چکمه پلاستیکی :

چکمه های ساخته شده از لاستیک مصنوعی حفاظت قابل قبولی را در برابر مواد شیمیایی تأمین می کند.

میزان کاهش قدرت الاستیسیته لاستیکهای مورد استفاده در ساخت چکمه ها باید پس از 48 ساعت تماس پا اسید کلریدریک 20 درصد در درجه حرارت اتاق ، کمتر از 10 درصد باشد.

انتخاب جنس چکمه های محافظ در برابر مواد شیمیایی به نوع مواد یاد شده بستگی داشته و همانند انتخاب سایر لباسهای حفاظتی مقاوم در برابرمواد شیمیایی می باشد .

 

سطح حفاظتی و طرح و اندازه چکمه طبق طرح welling ton ،  ارتفاع ساق هنگامی که از بالاترین نقطه پاشنه از داخل چکمه اندازه گیری می شود تا بالای ساق از طرف پشت 40 سانتیمتر باشد.

 

آزمون نفوذ

هوا را با فشار 14/0 تا 21/0  کیلوگرم به سانتیمتر مربع به داخل چکمه وارد می کنند و دهانه چکمه را محکم مسدود نموده بطوری که مانع از خروج هوا شود

. چکمه را تا زانو به عمق 230 میلیمتر به درون آب فرو می برند،

ساق چکمه به اندازه ای در آب فرو برده شود که محل اتصال ساق به ران در آب قرار گیرد. در این حالت نباید هیچگونه حبابی از هوا ظاهر شود.