آموزش, مقالات

كفش ايمنی

کفش ایمنی

كفش ايمنی

كفش ايمنی پنجه فولادی را براساس قدرت تحمل بار استاتيكی و ضربه به سه گروه با شماره هاي 50 و  30 و 75 تقسيم بندی مي نمايند كه تقسيم بندی فوق در جدول زير خلاصه شده است ،

گروه بار ثابت (پوند) بار ضربه اي (پوند) فضاي باز سرپنجه (اینچ)
75 2500 75 یک دوم
50 1700 50 یک دوم
30 1000 30 یک دوم

 

 

بدين ترتيب كفش ايمني پنجه فولادي درگروه 75 قرار مي گيرد كه پس از تحميل 2500 پوند بار ثابت و 75 پوند بارضربه اي ( بصورت سقوط يك وزنه 75 پوندي از ارتفاع 1 متري ) فضاي سر پنجه آن از يك دوم اينچ كمتر نشود . در استفاده از كفشهاي ايمني پنجه فولادي بايد توجه داشت كه گرم شدن پنجه فولادي كفش ممكن است باعث آسيب رساندن پنجه پا گردد.

 

چكمه لاستيكي و  چکمه پلاستيكي :

چكمه هاي ساخته شده از لاستيك مصنوعي حفاظت قابل قبولي را در برابر مواد شيميايي تأمين مي كند.

ميزان كاهش قدرت الاستيسيته لاستيكهاي مورد استفاده در ساخت چكمه ها بايد پس از 48 ساعت تماس پا اسيد كلريدريك 20 درصد در درجه حرارت اتاق ، كمتر از 10 درصد باشد.

انتخاب جنس چكمه هاي محافظ در برابر مواد شيميايي به نوع مواد ياد شده بستگي داشته و همانند انتخاب ساير لباسهاي حفاظتي مقاوم در برابرمواد شيميايي مي باشد .

 

سطح حفاظتي و طرح و اندازه چكمه طبق طرح welling ton ،  ارتفاع ساق هنگامي كه از بالاترين نقطه پاشنه از داخل چكمه اندازه گيري مي شود تا بالاي ساق از طرف پشت 40 سانتيمتر باشد.

 

آزمون نفوذ

هوا را با فشار 14/0 تا 21/0  كيلوگرم به سانتيمتر مربع به داخل چكمه وارد مي كنند و دهانه چكمه را محكم مسدود نموده بطوري كه مانع از خروج هوا شود

. چكمه را تا زانو به عمق 230 ميليمتر به درون آب فرو مي برند،

ساق چكمه به اندازه اي در آب فرو برده شود كه محل اتصال ساق به ران در آب قرار گيرد. در اين حالت نبايد هيچگونه حبابي از هوا ظاهر شود.