اخبار

نمایشگاه بهداشت، ایمنی و … و امداد و نجات

پنجمین نمایشگاه بین المللی بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی ، امداد و نجات و مدیریت بحران

پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی ، محیط کار، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات

شماره تماس: 5568830 – 55688320 – 021

سایت: www.isecexpo.com

ایمیل: info@isecexpo.com

زمان برگزاري :18 تا 21 مهر ماه 1398

مكان برگزاري: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ساعات بازديد: 10 صبح لغايت 5 بعد از ظهر

پوستر: