اخبار

نمایشگاه بهداشت، ایمنی و … و امداد و نجات

پنجمین نمایشگاه بین المللی بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی ، امداد و نجات و مدیریت بحران

پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی ، محیط کار، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات

شماره تماس: ۵۵۶۸۸۳۰ – ۵۵۶۸۸۳۲۰ – ۰۲۱

سایت: www.isecexpo.com

ایمیل: info@isecexpo.com

زمان برگزاری :۱۸ تا ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ساعات بازدید: ۱۰ صبح لغایت ۵ بعد از ظهر

پوستر: