دسته‌بندی نشده, مقالات

کت و شلوار عملیاتی

لباس آتشنشانی

کت و شلوار عملیاتی :

از مهمترین اجزا ست عملیاتی ، کت و شلوار آتش نشانی می باشد که در ذیل با دقت و جزئیات بررسی می کنیم:

کت عملیاتی

کت از مهمترین اجزاء پوشاک حفاظتی است که یک آتش نشان بایستی هنگام عملیات اطفای حریق آن را برتن داشته باشد.

 

استانداردهای معتبر ویژگیهای زیر را در طراحی کت محافظ ضروری می داند:

 • دارا بودن عایق و مانع حرارت.
 • دارا بودن عایق نفوذ رطوبت.
 • دارا بودن عایق نفوذ باد.
 • داشتن امکان خروج بخار بدن از لابلای نسوج (الیاف)کت.
 • داشتن سرآستین دوبله با لایة داخلی کش دار جهت حفاظت از ورود شعله و آب و آشغال خرده به داخل آستین.
 • دارای یقه بلند با نوار مخصوص بستن یقه جهت حفاظت بیشتر گلو و گردن.
 • دارای جیب مناسب و درپوش دار( دو عدد در طرفین دامن جلو  یک جیب درسینه مخصوص قرار دادن بی سیم) جیبها بایستی دارای مجرای خروج آب باشند.
 • دارای رنگ و اندازه های مناسب افراد ( ترجیحاً رنگ روشن به دلیل خاصیت دفع نور وگرما).
 • طراحی مناسب علائم و نوارهای شبرنگ جهت مشخص شدن لباس (روی سینه  پشت آستینها و دامن ).
 • دارای وسیله اتصال قسمتهای باز (جلو)  به صورت محکم و مانع نفوذ حرارت و آب .
 • دارای ویژگی مانع ایجاد الکتریسیته ساکن باشد.

 

شلوار عملیاتی :

شلوار آتشنشانی

شلوار محافظ آتش نشانان نیز یکی دیگر از اجزای مهم پوشاک حفاظتی است که ازملزومات حفاظت فردی آتش نشانان در عملیات اطفای حریق می باشد.

شلوار نیز باید استانداردهای ایمنی مشابه کت داشته باشد . شلوار نیز همانند کت بایستی:

 • از پارچه و لایه های تأخیرانداز و موانع حرارت و رطوبت وباد تشکیل و دارای طرح و اندازه و رنگ متناسب با کت باشد.
 • پاچه های شلوار دارای گتر قابل باز و بسته شدن و نوار شبرنگ در قسمت ساق باشد.
 • دارای کمربند سر دوشی باشد.
 • دارای قابلیت شستشو و رفع آلودگی آسان باشد.