سیستم های فرار

سیستم های فرار

بیشتر اوقات وقتی که دنبال سیستم های فرار هستیم دقیقاً نمی دانیم که باید چه نوع دستگاه تنفسی را انتخاب کنیم. بیشتر افراد هم هیچ گونه تفیکیکی بین دستگاه ها و سیستم های تنفسی قائل نیستند. باید بگوییم که قبل از خرید سیستم های تنفسی خوب است از کارشناسان امر دراین باره سئوال کنیم. یکی از بهترین مکان ها سایت ایمن باش می باشد که بستری را فراهم آورده تا بتوانید آن چه که متناسب با نیاز های شما است و به رفع مشکلات شما کمک می کند  را انتخاب و خریداری کنید.

از سیستم های فرار که جزئی از تجهیزات تنفسی و ایمنی هستند، همان طور که می دانید در محیط هایی استفاده می شود که دارای اکسیژن و هوای مناسبی برای تنفس نباشد. سیستم ها فرار نوعی از تجهیزات تنفسی هستند که در محیط هایی استفاده می شود که وارد شدن به آن بدون استفاده از ماسک اکسیژن خطرناک است. این سیستم به کاربر که می تواند یک امداد گر یا یک آتش نشان باشد این اجازه را می دهد که با خیال راحت وارد محیط بدون اکسیژن یا محیط آلوده به گاز های خطرناک شده و کار خود را به نحو احسن انجام دهد.

سیستم فرار شامل یک سیلند هوای فشرده کوچک به اندازه 2 یا 3 لیتر است و این سیستم به همراه یک ماسک صورت و یک کیسه نگهدارنده سیلند هوا عرضه می شود. ماسک صورتی که در این نوع از تجهیزات تنفس استفاده می شود بسیار راحت و مناسب است. و به گونه ای است که حتی با عینک و مو و ریش و … هم استفاده از این ماسک به همراه سیستم فرار مشکلی ایجاد نمی کند.

 

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه