دستکش عملیاتی آتش نشانی

دستکش عملیاتی

آتش نشانی شغل بسیار خطرناکی است. این کار نیاز به تجهیزات حفاظت شخصی دارد. یک فرد آتش نشان باید از وسایل و تجهیزات ایمنی شخصی مانند دستکش عملیاتی ، کلاه اتش نشانی ، لباس آتش نشانی ، کفش آتش نشانی استفاده کند. دستان آتش نشان یکی از اعضای بدن او هستند که بیشتر از سایر اعضای بدنش درگیر کار امداد و نجات است. او باید اطمینان حاصل کند که در هر زمان که در معرض گرمای شدید قرار می گیرد یا به چیزی دست می زند دستانش در برابر حوادث در امان باشند. بنابر این دستکش  عملیاتی آتش نشانی از ملزومات کار امداد و نجات به شمار می رود.

دست ها تنها قسمت های بدن هستند که در طی چنین فعالیت های سخت و خطرناک، آسیب پذیر تر می باشند و بیشتر در گیر کار هستند.  باید با استفاده از دستکش های مخصوص آتش نشانی و عملیاتی  از آنها محافظت کرد. این نوع از دستکش ها به گونه ای طراحی شده اند که می توانند با اطمینان کامل برای محافظت از دستان آتش نشانان ها  به کار گرفته شوند.

از ویژگی های دستکش آتش نشانی و عملیاتی این است که بتواند نه تنها ایمنی دستان آتش نشان را فراهم کند، بلکه به اندازه کافی مناسب دستان آتش نشان باشد؛ و دستان وی در داخل آن احساس راحتی داشته باشد . همچنین در عملکرد آتش نشان خللی ایجاد نکند و انگشتان دستش  بتوانند به راحتی در آن حرکت کنند.

ویژگی مهم دستکش عملیاتی

عملکرد حرارتی یک  دستکش، بسیار مهم است و  هنگام انتخاب یک دستکش باید آن را در نظر بگیرید. دستکش هایی که محافظت حرارتی بیشتری را ارائه می دهند می توانند شما را از گرمای تابشی ناشی از آتش محافظت کنند.  یک دستکش آتش نشانی مناسب دستکشی است که عملکرد حرارتی آن در تمام قسمت های دستکش اعم از پشت دستکش یا جلو و انگشتان بالا باشد.

چون بسیار پیش آمده است که دستکش های نامرغوب سبب شده اند که پشت دست آتش نشانان بسوزد و یا از ایمنی کافی در این قسمت برخوردار نبوده اند. یک دستکش مناسب برای عملیات های مختلف آتش نشانی دستکشی است که در کنار حفظ ایمنی و سلامتی دستان شما بتواند چابکی و راحتی انگشتان دست شما را فراهم آورد. همچنین اگر این گونه دستکش ها ضد برش و یا ضربه هم باشند بسیار مناسب تر خواهند بود. بنابر این در انتخاب دستکش عملیاتی مناسب دقت بیشتری داشته باشید.

 

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه