اکسس فیتینگ

برای مقابله با خوردگی فلزو شناسایی و پایش آن می توان از وسایل و ادوات مختلفی استفاده نمود. اکسس فیتینگ یکی از این ابزارهای مقابله با خوردگی به شمار می رود.

همان طور که می دانید فلزات وقتی که با مواد اکسید کننده تماس داشته باشند به یک نوع واکنش شیمیایی دچار می شوند که به آن خوردگی گفته می شود. برای این که جلوی این خوردگی یا در اصطلاح عمومی زنگ زدگی فلزات گرفته شود و میزان و نرخ خسارت خوردگی برآورد شود باید به پایش و مونیتورینگ بپردازیم.

پایش خوردگی یکی از مهم ترین عوامل برای این موضوع است که بتوان میزان نرخ خوردگی و میزان فرسایش را مشخص کرد. بعد از مشخص کردن میزان نرخ خوردگی می توان  اقدامات لازم و اساسی را در خصوص مقابله با خوردگی انجام داد. این کار می تواند بر روی لوله ، پل های بتنی ، و یا در مجموعه های بزرگ گاز و نفت و پتروشیمی انجام گیرد. تصورش را بکنید بخواهید در یک مجموعه بزرگی چون پالایشگاه های نفت و گاز این کار را به صورت چشمی و دستی انجام داد واقعا پایش و بررسی لوله ها امری محال و غیر ممکن است. در این جا است که ما نیاز به استفاده از تجهیزات پایش خوردگی پیدا می کنیم.

برای این کار ن از وسایل مختلفی مانند اکسس فیتینگ ، پراب ، کوپن و ترانسمیتر باید کمک گرفت تا بتوان به شناسایی عوامل خوردگی پرداخت. در واقع این قطعه کمک می کند تا بتوانیم به راحتی میزان خوردگی را در قسمت های مختلف تشخیص داده و تصمیمات لازم را در خصوص مقابله با خوردگی اتخاذ نماییم.

این ابزار باعث می شود که ما این امکان را داشته باشیم که از ادوات پایش خوردگی مانند کوپن، پراب و …  را برای شناسایی و تشخیص میزان خوردگی به کار ببریم.  و کمک می کند که بتوانیم در موقع سرویس و تحت فشار نمونه برداری مواد شیمیایی و ادوات تزریق را وارد و خارج کنیم.

 

 

اکسس فیتینگ دو اینچ

تماس بگیرید
اکسس فیتینگ دو اینچ امکان قرار دادن و خارج کردن تمامی ادوات پایش خوردگی مانند کوپن و پراب های ER، هیدروژنی، بیولوژیکی، سایش و همچنین ادوات تزریق و نمونه برداری مواد شیمیایی و سیال را در حین سروس و تحت فشار فراهم می کند