آموزش

جهت تامین نیاز های آموزشی بر حسب نیاز سازمان ها یا شرکت ها، ایمن باش امکان ارایه خدمات آموزشی و سمینارهای آموزشی را دارد. این خدمات می‌تواند دربرگیرنده‌ی موارد زیر باشد:

۱: نیازسنجی آموزشی همراه با ارایه خدمات زیر به عنوان پیش‌درآمد نیازسنجی سازمانی:

   ۱٫۱: کاستی‌سنجی (Gap Analysis) در پروژه‌ها و سازمان‌های صنعتی

   ۱٫۲: ارزیابی و مدیریت ریسک سازمان‌ها و پروژه‌ها

   ۱٫۳: ممیزی‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنایع گوناگون

۲: تدوینِ برنامه‌ریزیِ آموزشی مطابق با دامنه فعالیت‌ سازمان‌ها و پروژه‌ها

۳: برگزاری دوره‌های آموزشی

۴: اندازه‌گیری اثربخشی دوره‌های آموزشی

۵: تدوین دستور‌العمل‌های HSE و آموزشی

۶: تامین نیروی انسانی کارآزموده برای HSE و آموزش در سازمان‌ها و پروژه‌ها

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.