مشاهده همه 4 نتیجه

هرزگرد باز شونده petzl microswivel

1,613,000 تومان
مشخصات هرزگرد باز شونده petzl microswivel
 • استاندارد ها:CE EN 566, CE EN 795 B, EAC Petzl
 • ساختار با ماندگاری زیاد
 • محصول شرکت فرانسه
 • وزن:75 گرم
 • جنس :آلومینیوم- پلاستیک
 • نقطه شکست:23 کیلونیوتن

هرزگرد بازشونده petzl swivel open

2,589,000 تومان
مشخصات هرزگرد بازشونده petzl swivel open
 • استاندارد ها:CE EN 566, CE EN 795 B, EAC Petzl
 • ساختار با ماندگاری زیاد
 • محصول شرکت فرانسه
 • وزن: ۱۳۰ گرم
 • جنس بدنه: آلومینیوم
 • نقطه شکست: ۲۳ کیلو نیوتن

هرزگرد بزرگ petzl swivel L

2,391,000 تومان
مشخصات هرزگرد petzl swivel
 • استاندارد ها:CE EN 566, CE EN 795 B, EAC Petzl
 • ساختار با ماندگاری زیاد
 • محصول شرکت فرانسه
 • وزن:150 گرم(بزرگ)
 • قدرت شکستن: 36 کیلونیوتن(بزرگ)
 • وزن:95 گرم(کوچک)
 • حد مجاز بار:5 کیلو نیوتن(کوچک)
 • نقطه شکست:23 کیلونیوتن(کوچک)

هرزگردکوچک petzl swivel s

185,000 تومان
مشخصات هرزگرد petzl swivel
 • استاندارد ها:CE EN 566, CE EN 795 B, EAC Petzl
 • ساختار با ماندگاری زیاد
 • محصول شرکت فرانسه
 • وزن:150 گرم(بزرگ)
 • قدرت شکستن: 36 کیلونیوتن(بزرگ)
 • وزن:95 گرم(کوچک)
 • حد مجاز بار:5 کیلو نیوتن(کوچک)
 • نقطه شکست:23 کیلونیوتن(کوچک)