نمایش یک نتیجه

پراب خوردگی مقاومتی حلزونی مدل ER-4000

تماس بگیرید
این مدل به دلیل داشتن شکل هندسی خاص سطح تماس زیادی با سیال دارد از این رو مقاومت الکتریکی و به تبع آن صحت داده ها افزایش می یابد