مشاهده همه 2 نتیجه

فیلتر 75FFP100 مدل HONEYWELL

تماس بگیرید
  • فیلتر 75FFP100 مدل HONEYWELL
  • تایید شده در مقاومت با گاز های ارگانیک خاص
  • مناسب برای محیط های دارای ذرات روغنی و غیر روغنی
  • بهترین عملکرد و کارایی
  • دارای 9 طبقه بندی برای فیلتر ذرات آلوده

فیلتر زیتونی ماسک 6003

تماس بگیرید
  • فیلتر زیتونی ماسک 6003
  • دارای بیشترین مقاومت در برابر گازهای خطرناک و مواد شیمیایی
  • محافظت در برابر بخارات ارگانیک خاص یا گازهای اسیدی
  • بهترین عملکرد و کارایی