نمایش یک نتیجه

فیلتر بزرگ شیمیائی A2B2E2K2P3 برای ماسکهای تمام صورت

412,500 تومان
  • فيلتر بزرگ شيميایی A2B2 برای ماسكهای تمام صورت
  • مناسب برای هنگام كار با بخارات آلی، معدنی از جمله گاز کلر و گازهای اسيدی
  • وزن 178 گرم