نمایش یک نتیجه

فوم آموزشی AK

تومان
این فوم قابلیت تجزیه بیولوژیکی دارد و همچنین فاقد فلور می باشد. در دو نوع AK-500 و AK-300