فیلتر بزرگ شیمیایی A2B2 برای ماسکهای تمام صورت

هنگام كار با بخارات آلی، معدنی از جمله گاز کلر و گازهای اسيدی استفاده می شود.

تماس بگیرید

مقایسه

فیلتر بزرگ شیمیایی A2B2 برای ماسکهای تمام صورت

هنگام کار با بخارات آلی، معدنی از جمله گاز کلر و گازهای اسیدی استفاده می شود.

 [pdf_attachment file=’1′ name=’Catalog_Q_01′] 

برچسب: , , , , , , ,