فیلتر شیمیائی A2B2E2K2 برای ماسک های تمام صورت

هنگام کار با بخارات آلی، معدنی،گازهای اسیدی، دی اکسیدگوگرد و آمونیاک استفاده میشود.

تماس بگیرید

مقایسه

فیلتر شیمیائی A2B2E2K2 برای ماسکهای تمام صورت

هنگام کار با بخارات آلی، معدنی،گازهای اسیدی، دی اکسیدگوگرد وآمونیاک استفاده میشود.

 [pdf_attachment file=’1′ name=’Catalog_Q_01′] 

برچسب: , , , , , , ,