نازل آب 200 لیتر بر دقیقه CVZ-2200

تماس بگیرید
نازل آب 200 لیتر بر دقیقه CVZ-2200 CVZ-2200CVZ-2200 1 1 / 4 “water inlet, 2” fogging header, open to closed

نازل آب 200 لیتر بر دقیقه CVZ-2600

تماس بگیرید
نازل آب 200 لیتر بر دقیقه CVZ-2600 CVZ-2600 1 1 / 2 “water inlet, 150Lt/m-200Lt/m min.Work pressur 5 bars, hose

نازل آب 200 لیتر بر دقیقه CVZ-2500

تماس بگیرید
نازل آب 200 لیتر بر دقیقه CVZ-2500 CVZ-2500 1 “water inlet, and fogging on-off position 200Lt/m 40mt firing range 12

نازل آب 600 لیتر بر دقیقه CVZ-2700

تماس بگیرید
نازل آب 600 لیتر بر دقیقه CVZ-2700 CVZ-2700 14m 40m depth of water mist fog jet pulse angle of 120

نازل آب 200 لیتر بر دقیقه CVZ-2020

تماس بگیرید
نازل آب 200 لیتر بر دقیقه CVZ-2020 CVZ-2020 1 “water inlet, 1” fogging header, trigger off, closed and open positions

نازل آب 150 لیتر بر دقیقه CVZ-2000

تماس بگیرید
نازل آب 150 لیتر بر دقیقه CVZ-2000 CVZ-2000 1 “of water input, trigger off, 9mm water out, 150Lt/m 40mt firing