هارنس سنگ نوردی و كوه نوردی آقایان پتزل اجاما Petzl ADJAMA

تومان
  • هارنس سنگ نوردی و كوه نوردی Petzl ADJAMA
  • دارای بیشترین مقاومت
  • مناسب برای آقایان
  • استفاده از فناوری ساخت ENDOFFRAME
  • سبک و آسان برای حمل