نورسنج دیجیتالی با قابلیت سنجش انواع پارمترهای روشنایی و میزان درخشندگی S4

تماس بگیرید
  • دستگاه ديجيتال اندازه گيري شدت روشنايي با قابليت نصب دتکتورهاي خارجي براي سنجش UVA,UVB, UVC و IR و ميزان درخشندگي

نورسنج دیجیتالی با قابلیت سنجش تشعشعات مادون قرمز EC1 IR Hagner

تماس بگیرید
  • دستگاه ديجيتال اندازه گيري ميزان تشعشعات نور مادون قرمز با کارآيي و کاربرد آسان

نورسنج دیجیتالی با قابلیت سنجش تشعشعات ماوراء بنفش EC1 UV

تماس بگیرید
  • دستگاه ديجيتال اندازه گيري تشعشعات نور ماوراء بنفش با کارآيي و کاربرد آسان

نورسنج دیجیتالی با قابلیت سنجش میزان درخشندگی HAGNER Screen Master

تماس بگیرید
  • دستگاه ديجيتال اندازه گيري ميزان درخشندگي با کارآيي و کاربرد آسان