فن های تهویه RAMFAN

250,000,000 تومان

اين تكنولوژي باعث افزايش سرعت جريان و در نتيجه افزايش برد جريان هوا ميشود