حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

train02
فرآيند آموزش در حفاظت فردی   آموزش عملي استفاده از وسايل حفاظتحفاظت فردیبخش اساسي از فرآيند آموزش در حفاظت فردی است . لازم است كه قبل از استفاده از تجهيزات حفاظت فردي ، كارآموزي صورت گرفته و به طور مرتب ...
ایمن باش
PPE01
يكي از مشكلات مهم صنايع بالاخص دركشورهاي درحال توسعه ، مشكلات ايمني و بهداشتي پرسنل شاغل در صنايع مي باشد . ايمني به عنوان شاخصي در خصوص درجه نسبي فرار از خطر و همچنين بهداشت حرفه اي بعنوان مفاهيمي جهت ارزيابي ميزان تماس شاغلين با آلاينده هاي مختلف و متعدد محيطهاي كار از جمله موارد حائز اهميتي هستند كه مديران صنايع مي بايست به آن توجه نمايند . بديهي است شناسايي و كنترل خطرات براي بالا بردن سطح بهره وري در سايه دارا بودن محيطي بهداشتي ، ايمن و پرسنل سالم است.  
ایمن باش
X