مجهز به قلاب ترمزدار ضربه گیر ضد شوك برای تامین ایمنی در حركات عمودی (بالا و پائین رفتن) در ارتفاع كه با كمربندهای پاراشوتی استفاده خواهد شد.

تماس بگیرید

مقایسه

سایر تجهیزات مبارزه با حریق و نجات 

طنابهای ایمنی ۵۰متری مدل LINOSTOP II

مجهز به قلاب ترمزدار ضربه گیر ضد شوک برای تامین ایمنی در حرکات عمودی (بالا و پائین رفتن) در ارتفاع که با کمربندهای پاراشوتی استفاده خواهد شد.

 [pdf_attachment file=’1′ name=’Catalog_Q_01′] 

برچسب: , , , , , , ,