حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

اسپری-کلد-فایر
مشخصات:   خاموش کننده طبیعی غیر سمی داری قابلیت اطفای حریق و نجات دهندگی خارق العاده عضو UL در مواد آبی اطفای حریق نوع B و A (UL-2N75) عضو برنامه (EPA-SNAP )قرارداد جایگزین های بسیار نوین   غیر خورنده.بدون ایجاد ...
ایمن باش
X