آموزش, مقالات

البسه حفاظتی

البسه حفاظتی

  • لباسهای محافظ در برابر گرما :

 

لباسهای حفاظتی مقاوم در برابر گرما به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

-1 لباسهای جاذب گرما

-2 لباسهای منعکس کننده گرما

که خود شامل انواع زیر است :

الف  لباسهای یک تکه و کامل آلومینومی برای محافظت کل بدن

ب  لباسهای چند تکه آلومینومی برای حفاظت از ناحیه سینه و شکم و بخشهای پایین تر بدن

ج  لباسهای یک تکه و کامل آلومینومی مجهز به سیستم تأمین هوای تازه و خنک برای کاربر

 

لازم بذکر است که جنس اینگونه لباسها معمولاً از موادی نظیر چرم و یا کتان می باشد که با صفحات آلومینومی پوشش داده می شوند.

 

  • لباسهای محافظ در برابر مواد شیمیایی :

 

خصوصیات لباسهای حفاظتی در برابر مواد شیمیایی در باره نحوه و میزان انتشار حلالها و سایرمواد شیمیایی از لباسهای حفاظتی مقاوم در برابر نفوذ مایعات ، تاکنون تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است.

برای مثال در یک آزمایش مورد تأیید ، استون بر روی لاستیک نئوپرن ( در ضخامت دستکشهای معمولی ) مورد بررسی قرار گرفت .

با تماس مستقیم استون با سطح خارجی لاستیک پس از 30 دقیقه ، حلال در سطح داخلی لاستیک هر چند در مقادیر اندک قابل شناسایی بود .

این نوع حرکت مواد شیمیایی از ضخامت لباسهای حفاظتینشر”  نامیده می شود . فرآیند نشر که در واقع انتشار مواد شیمیایی در سطح مولکولی از ضخامت لباسهای حفاظتی می باشد در سه مرحله زیر تکمیل می شود:

 

الف  جذب ماده شیمیایی درسطح لباس حفاظتی
ب  انتشار در ضخامت لباس حفاظتی
ج  بازیافت ماده شیمیایی در سطح داخلی لباس

 

تعریف Break Through  :

زمان حد فاصل بین تماس ماده شیمیایی با سطح خارجی لباس تا شناسایی آن درسطح داخلی لباس را زمان Break Through  می نامند.

 

اغلب تستهای اندازه گیری مقاومت لباسهای حفاظتی در برابر نشر، در طول یک دوره هشت ساعتی یعنی تقریباً معادل یک شیفت کاری صورت می گیرد و این آزمایشها بصورت تماس مستقیم گاز با مایعات مورد نظر با لباسهای حفاظتی صورت می گیرد که این حالت در اغلب موارد در محیط های کاری وجود ندارد.

 

از آنجایی که در حال حاضر هیچ لباس حافظتی وجود ندارد که در برابر کلیه مواد شیمیایی غیرقابل نفوذ باشد لازم است در مواردی که زمان Break Through لباس در مقابل یک ماده شیمیایی پایین است، انواعی انتخاب گردند که دارای عملکردی بالا ( یعنی کمترین نرخ نفوذ ) بوده و همزمان با آن نیز سایر کنترل ها و اصول مدیریتی نظیر تعویض منظم و دوره ای لباسها را مدنظر داشته باشند.

 

در هنگام انتخاب لباسهای حفاظتی مقاوم در برابر مواد شیمیایی لازم است که علاوه بر پدیده نشر ،دو خصوصیت زیر نیز مورد توجه قرار گیرد:

 

الف  فرسودگی تدریجی لباس حفاظتی :

تغییرات سوء در یک یا چند خصوصیت فیزیکی لباس در اثر تماس با مواد شیمیایی .

مثال : پلی وینیل الکل  ( PVA )  که یک حفاظ خوب در برابر اغلب حلال های آلی محسوب می شود ، در صورت تماس با آب دچار فرسودگی می گردد.

ب  نفوذ :

این پدیده عبارت است از جریان مواد شیمیایی در سطح متغیر مولکولی از طریق سوراخهای ریز،بریدگی ها … موجود در ساختمان لباس . پدیده نفوذ بویژه درمورد لباسهای حفاظتی مورد استفاده در برابر پاشش مواد شیمیایی از اهمیت بالایی برخوردار است.