آموزش, مقالات

ضرورت و اهمیت حفاظت فردی

حفاظت فردی ppe

شناخت ضرورت و اهمیت حفاظت فردی

یکی از مشکلات مهم صنایع بالاخص درکشورهای درحال توسعه ، مشکلات ایمنی و بهداشتی پرسنل شاغل در صنایع می باشد . ایمنی به عنوان شاخصی در خصوص درجه نسبی فرار از خطر و همچنین بهداشت حرفه ای بعنوان مفاهیمی جهت ارزیابی میزان تماس شاغلین با آلاینده های مختلف و متعدد محیطهای کار از جمله موارد حائز اهمیتی هستند که مدیران صنایع می باید به آن توجه نمایند .

 

بدیهی است شناسایی و کنترل خطرات برای بالا بردن سطح بهره وری در سایه دارا بودن محیطی بهداشتی ، ایمن و پرسنل سالم است.

 

از آنجایی که در مواقعی کنترل بخشی از عوامل زیان آور شغلی ) شامل عوامل شیمیایی ، فیزیکی ، مکانیکی و بیولوژیکی(  در منبع تولید و همچین در مسیر انتقال عملی نبوده و یا بسیار مشکل می باشد تنها راه حل باقی مانده تجهیز پرسنل به وسایل حفاظت فردی مناسب و استاندارد خواهد بود.

 

وجود طیف وسیعی از مخاطرات شیمیایی ، فیزیکی ، بیولوژیکی و مکانیکی با خصوصیات خورندگی ، برندگی ، سمی بودن ، سوزانندگی ، جهش زایی و .. در محیطهای کاری می تواند سلامتی شاغلین و حتی سایر افراد مجاور محیطهای شغلی را به شدت تهدید نماید، بنابراین به منظور حفظ و صیانت از منابع انسانی و همچنین افزایش راندمان کار و بهره وری ، شناسایی ،ارزیابی و کنترل خطرات فوق از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

وظایف یاد شده در فرهنگ ایمنی امروزی نه تنها کاری انسانی و در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود بلکه وظیفه قانونی نیز تلقی می گردد که چشم پوشی از آن می تواند باعث اعمال مجازات قانونی گردد. در ایران نیز موارد زیادی از قوانین مرتبط ، از این فلسفه حمایت می کند که برای مثال می توان به ماده 91 قانون کار، آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و… اشاره نمود.

 

 

اما از طرف دیگر بایستی توجه داشت که استفاده از وسایل حفاظت فردی معمولاً آخرین خط از خطوط دفاعی در مقابل شرایط بالقوه خطرناک محیطهای کار محسوب می شود، زیرا اغلب مقررات ایمنی امروزی و اصول مدیریت نوین ایمنی ، کنترل های فنی و مهندسی و در مرتبه بعدی کنترل های تجهیزات حفاظت فردی مدیریتی را به عنوان اولین و مناسبترین روش حفاظتی کارگران در برابر مواد و شرایط خطرناک توصیه می نمایند .

باید بخاطر داشت در حالیکه ممکن است برای کارفرمایان استفاده از وسایل حفاظت فردی برای کنترل مواجهه پرسنل با خطرات یک راه حل ساده ، مناسب و صحیح بنظر رسد ، ولی در صورت عدم توجه،  بسیار نامناسب و حتی خطرناک باشد .

بعنوان مثال بعضی از تجهیزات حفاظت فردی مانند دستگاههای تنفسی ( رسپیراتورها ) یا لباس های حفاظتی ممکن است بسیار گرم و سنگین بوده و به دلیل تحمیل فشار بر افراد درهنگام استفاده از سوی آنها مورد استفاده قرار نگرفته و یا بطور نامناسب و ناقص استفاده شوند و به همین دلیل پذیرش افراد یک فاکتور اساسی در یک برنامه موفقیت آمیز استفاده از تجهیزات حفاظت فردی محسوب می شود .

 

برای اینکه وسایل حفاظت فردی بتوانند بالاترین سطح ممکن حفاظت را تأمین کنند لازم است که بطور مناسب انتخاب شده ، به بهترین نحو ممکن نگهداری و بطور صحیح و مداوم مورد استفاده قرار گیرند . اگر از یک طرف استفاده از وسایل حفاظت فردی برای پرسنل ناراحت کننده باشد و از طرف دیگر علل واقعی کاربرد وسایل یاد شده به آنها تفهیم نگردد امکان استفاده ناقص و یا غلط از این تجهیزات و در نتیجه عدم تأمین حفاظت کافی و لازم وجود خواهد داشت و به همین دلایل آموزش پرسنل یک بخش تفکیک ناپذیر و در عین حال حیاتی از یک برنامه موفقیت آمیز استفاده از تجهیزات حفاظت فردی خواهد بود.

 

بحث فوق بیشتر برای محیطهای صنعتی صادق می باشد و برای پرسنل واحدهای آتش نشانی ، استفاده و کاربرد تجهیزات حفاظت انفرادی از اهمیت فوق العاده بیشتری برخوردار است، زیرا آتش نشانان به هنگام عملیات اکثراً و یا شاید همیشه در شرایط کار عادی نمی باشند و در این لحظات که استفاده از تجهیزات انفرادی و حفاظتی برای آنها امری ضروری است ، خطرات بالقوه زیادی بطور همزمان آنها را تهدید می نماید .

 

وقتی آتش نشان وارد ساختمان می شوند ، وجود دود و گازهای سمی ، خطرناک و قابل انفجار ، اجسام پرنده مانند خرده های شیشه و غیره ، حرارت های بسیار بالا ، انفجارات شدید و مهلک ، تشعشعات اتمی و غیره ، لبه های تیز و تراشه ها ، سیم ها و تجهیزات برقدار ، ابزار آلات تیز ، سقوط و افتادن اجسام روی پاها و بدن ، مواد شیمیایی خطرناک و موارد دیگری مانند سقوط همواره آنها را تهدید می نماید.

 

به همین لحاظ استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در این شغل حساسیت و اهمیت بیشتری نسبت به مشاغل دیگر دارد و به همین علت استفاده از این تجهیزات در همه عملیاتها برای آنان حالتی اجباری و الزامی داشته تا بدینوسیله حفاظت و ایمنی بیشتری را برای آنان تأمین نماید.

 

همانطوری که ذکر شد پذیرش شاغلین بخش مهمی از یک برنامه موفقیت آمیز تجهیزات حفاظت فردی است .

 

تا زمانی که شاغلین در رابطه با ضرورت استفاده از این وسایل تحت آموزش قرار نگیرند و بطور مستقیم در برنامه یاد شده شرکت داده نشوند پذیرش افراد عملی نشده و استفاده صحیح و کامل از تجهیزات عملی نخواهد شد.

آموزش عملی استفاده از این تجهیزات یک بخش اساسی از فرآیند آموزش است . لازم است که قبل از استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ، کارآموزی صورت گرفته و به طور مرتب تکرار شود . آموزش عملی علاوه براینکه پرسنل را به اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی آگاه می سازد امکان آشنایی شاغلین با اینگونه تجهیزات را در یک محیط ایمن فراهم می آورد.

 

 

یک برنامه آموزش عملی موفق ممکن است شامل موارد زیر باشد :

  • تشریح خطر و شرایطی که استفاده از وسایل حفاظتی را ضروری می سازد.
  • تشریح اقداماتی که در رابطه با خطرات موجود انجام شده و یا می توان انجام داد.
  • توضیح درباره علت انتخاب وسایل حفاظت فردی موجود
  • بحث و بررسی توانایی ها و محدودیتهای وسایل انتخاب شده
  • نشان دادن روشهای صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی شامل نحوه پوشیدن و در آوردن آنها
  • فراهم آوردن فرصت برای افراد جهت استفاده عملی از وسایل
  • بحث درباره روشهای نظافت ، بازرسی و نگهداری آنها.