اخبار

نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار …

نمایشگاه ایمنی کار

نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از لنز دوربین مفدا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای، نمایشگاهی با این موضوع در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد.

نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کارنمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کارنمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار