آموزش, مقالات

  وسايل حفاظت فردی سيستم شنوايی

گوشی ایمنی روی گوش و توگوشی

  وسايل حفاظت فردي سيستم شنوايي

1 – ايرپلاگ ها

ايرپلاگ نوعي وسيله حفاظت از شنوايي است كه در داخل مجراي شنوايي قرار گرفته و با مسدود كردن آن از رسيدن امواج صوتي به پرده صماخ و انتقال آن به گوش داخلي جلوگيري مي كند.

در اصطلاح به ایر پلاگ ، توگوشی هم گفته می شود .

قطر مجراي شنوايي در افراد مختلف بين 3 تا 14 ميليمتر متفاوت بوده ولي اندازه اغلب آنها بين 5 تا 11 ميليمتر است .

سطح مقطع اكثر مجاري شنوايي بيضي شكل است ولي اشكال دايره اي و حتي شكاف مانند نادر نيستند .

براي قرار دادن مناسب آنها در گوش بايد ابتدا با دست مخالف از بالاي سر لاله گوش را به طرف بالا كشيده و بعد از قرار دادن ايرپلاگ در آن توسط دست موافق آن را به حالت اول برگرداند.

انواع اير پلاگ ها

الف  ايرپلاگ هاي شكل گرفته ( قابل استفاده مجدد)

توگوشی چند پله

اينگونه اير پلاگها معمولاً از لاستيك با روكش سيليكوني و در شكل و ابعاد مختلف ساخته مي شوند.

ب  ايرپلاگ هاي شكل پذير ( يكبار مصرف )

اين نوع ایرپلاگها ازموادي نظير كتان ، كاغذ ، موم الياف آكريليك ، مخلوطي از آنها و يا موادي ديگر ساخته مي شوند .

آنها با دست شكل گرفته و با كمي فشار در مجراي شنوايي گوش جاي مي گيرند، سپس به شكل مجرا درآمده و در همان حال باقي مي مانند.

 

2-  ايرماف ها

گوشی هدفونی خلبانیايرمافها وسايل حفا ظت از شنوايي هستند كه با قرارگيري در روي گوش و پوشاندن لاله آن از رسيدن امواج صوتي به گوش جلوگيري مي كنند.

اين نوع وسايل حفاظتي به گوشيهاي فنجاني یا خلبانی نيز معروفند.

ايرمافها زماني ماكزيمم كارايي را خواهند داشت كه در روي يك سطح نسبتاً صاف قرار گيرند .

بنابراين استفاده از آنها همراه با موهاي بلند، عينك و يا موانعي از اين قبيل باعث كاهش ميزان حفاظت خواهد شد.

فاكتور ديگري كه در تعيين ميزان حفاظت مرتبط است مقدار نيرويي است كه بوسيله فنرهاي نگهدارنده گوشي ها وارد مي شود؛ در اينجا لازم است تعادل بين نيروي وارده از طريق فنرها و راحتي فرد مدنظر باشد.