آموزش, مقالات

  وسایل حفاظت فردی سیستم شنوایی

گوشی ایمنی روی گوش و توگوشی

  وسایل حفاظت فردی سیستم شنوایی

1 – ایرپلاگ ها

ایرپلاگ نوعی وسیله حفاظت از شنوایی است که در داخل مجرای شنوایی قرار گرفته و با مسدود کردن آن از رسیدن امواج صوتی به پرده صماخ و انتقال آن به گوش داخلی جلوگیری می کند.

در اصطلاح به ایر پلاگ ، توگوشی هم گفته می شود .

قطر مجرای شنوایی در افراد مختلف بین 3 تا 14 میلیمتر متفاوت بوده ولی اندازه اغلب آنها بین 5 تا 11 میلیمتر است .

سطح مقطع اکثر مجاری شنوایی بیضی شکل است ولی اشکال دایره ای و حتی شکاف مانند نادر نیستند .

برای قرار دادن مناسب آنها در گوش باید ابتدا با دست مخالف از بالای سر لاله گوش را به طرف بالا کشیده و بعد از قرار دادن ایرپلاگ در آن توسط دست موافق آن را به حالت اول برگرداند.

انواع ایر پلاگ ها

الف  ایرپلاگ های شکل گرفته ( قابل استفاده مجدد)

توگوشی چند پله

اینگونه ایر پلاگها معمولاً از لاستیک با روکش سیلیکونی و در شکل و ابعاد مختلف ساخته می شوند.

ب  ایرپلاگ های شکل پذیر ( یکبار مصرف )

این نوع ایرپلاگها ازموادی نظیر کتان ، کاغذ ، موم الیاف آکریلیک ، مخلوطی از آنها و یا موادی دیگر ساخته می شوند .

آنها با دست شکل گرفته و با کمی فشار در مجرای شنوایی گوش جای می گیرند، سپس به شکل مجرا درآمده و در همان حال باقی می مانند.

 

2-  ایرماف ها

گوشی هدفونی خلبانیایرمافها وسایل حفا ظت از شنوایی هستند که با قرارگیری در روی گوش و پوشاندن لاله آن از رسیدن امواج صوتی به گوش جلوگیری می کنند.

این نوع وسایل حفاظتی به گوشیهای فنجانی یا خلبانی نیز معروفند.

ایرمافها زمانی ماکزیمم کارایی را خواهند داشت که در روی یک سطح نسبتاً صاف قرار گیرند .

بنابراین استفاده از آنها همراه با موهای بلند، عینک و یا موانعی از این قبیل باعث کاهش میزان حفاظت خواهد شد.

فاکتور دیگری که در تعیین میزان حفاظت مرتبط است مقدار نیرویی است که بوسیله فنرهای نگهدارنده گوشی ها وارد می شود؛ در اینجا لازم است تعادل بین نیروی وارده از طریق فنرها و راحتی فرد مدنظر باشد.