کفش عایق برق

کفش عایق برق

کفش  عایق برق از جمله کفش هایی هستند که می توانند برای پرسنلی که قرار است کارهای برقی انجام دهند و یا در محیط هایی کار کنند که خطر برق گرفتگی وجود دارد به کار گرفته شوند. این کفش ها باید از ایمنی کافی برخوردار بوده و مرتبا ً از نظر سالم بودن بررسی و تست شوند.  این نوع از کفش های ایمنی باید از استاندارد های روز دنیا پیروی کنند.

همان طور که می دانید پا یکی از مهم ترین اندام انسان است که نقش مهمی در کیفیت زندگی انسان دارد و از دست دادن آن و آسیب رسیدن به آن می تواند صدمات جبران ناپذیر را به فرد و خانواده وارد کند. بنابر این این کفش ها قادر هستند مقاومت الکتریکی خوبی در برابر عبور جریان از خود نشان دهند.

در انتخاب کفش های ایمنی دقت کنید که کفی آن به گونه ای باشد که پای شما در آن راحت بماند و احساس بدی به شما دست ندهد.

از ویژگی های برتر این نوع از کفش ها در این است که نسبت به دیگر کفش های ایمنی این است که آن ها از یک زیره عایق  برخوردار هستند. این زیره عایق باعث می شود که مدار جریان الکتریکی در زیر پای شما به وجود نیاید و مانع از برق گرفتگی می گردد. همچنین این کفش ها با توجه به موقعیت و محیط شغلی می تواند دارای پنجه های pvc یا چرمی باشد.  از دیگر ویژگی های این نوع کفش ایمنی  این است که در ساختار کفش شما هیچ قطعه فلزی که رسانای برق باشد نمی بینید، زیرا هر گونه جرقه ای در محیط کار می تواند باعث برق گرفتگی فرد شود.

این کفش های ایمنی به گونه ای ساخته شده اند که می توانند از اتصال فرد به زمین جلوگیری کنند.  در ساختار این کفش ها از مواد عایق الکتریکی استفاده شده است. و به گونه ای است که اگر در تماس با جریان الکتریکی هم قرار بگیرند باز هم خطر برق گرفتگی وجود ندارد.

 

 

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه